نحوه صحیح وبلاگ نویسی | The right way to blog

انواع و اقسام مشاغل وبلاگ نویسی را به عنوان راهی برای ایجاد مخاطبان بلند مدت شروع می کنند. اما برعکس نیز اتفاق می افتد که بیشتر وبلاگ نویسان مشاغل را به عنوان گسترش انتشار خود شروع می کنند و معنا میبخشند . یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که شرکت‌های تجاری جدید با آن مواجه هستند ایجاد