هیچ سایتی حق ندارد قیمت‌های لحظه‌ای را اعلام کند

هیچ سایتی حق ندارد قیمت‌های لحظه‌ای را اعلام کند عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ما از کانال ها و سایت ها خواستیم به التهاب ارز دامن نزنند و همان طور که هفته گذشته چند مورد از این سایت ها را بسته ایم و احضار کردیم حتما بعد از این هم