6 شهر زیبا در چین | 6 Most Beautiful Towns in China

6 شهر زیبا در چین وقتی کلمه چین را می‌شنویم ، اولین چیزی که به ذهن ما می‌رسد شهرهای شلوغ با ساختمان‌های بلند و تعداد زیادی ترافیک است . اما این مساله نیست چین همچنین برخی شهرهای زیبا دارد که فورا ً باعث می‌شود که شما عاشق طبیعت شوید . 1: تانگلی در صورت اقامت