آغاز ورود اسکناس توسط صرافی‌ها

آغاز ورود اسکناس توسط صرافی‌ها / ذخایر ارزی متعلق به تمام ملت است رییس کل بانک مرکزی به مجوز اعطا شده به صرافی‌ها برای ورود اسکناس ارز به کشور اشاره کرد و گفت: صرافی‌ها از امروز به طور گسترده شروع به واردات اسکناس ارز به کشور کرده‌اند. آغاز ورود اسکناس توسط صرافی‌ها عبدالناصر همتی بعدازظهر