نمایشگاه چاپ برچسب | Exhibition on Label Printing

تاریخ نمایشگاه : 2020/03/04 - 2020/03/06 محل : مکانمجتمع نمایشگاه و صادرات چین مشاهده محل نمایشگاه بر روی نقشه آدرس : 广州市新港东路380号 سازمان دهنده : Adsale Exhibition Services Ltd CFTC - مرکز تجارت خارجی چین (گروه) وب سایت رسمی : برای بازدید کلیک کنید موسسان نمایشگاه : خانم ایوی تسوی پست الکترونیکی : printpack.hkpr@adsale.com.hk تلفن