اجاره کارت بازرگانی پیگرد قضایی دارد

استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات پیگیرد قضایی دارد وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای خواستار شفاف سازی در مورد استفاده از کارت‌های بازرگانی و سوء استفاده از آن شد. وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای خواستار شفاف سازی در مورد استفاده از کارت‌های بازرگانی و سوء استفاده از آن شد. در