استعلام هزینه حمل بار از چین به ایران

استعلام هزینه حمل بار از چین به ایران بصورت کانتینرگروه شبکه تجارت ایران با گذشت 7 سال سابقه کار در ارسال بار به روش دریایی امروز این امکان را فراهم نموده است که تمامی عزیزان در زمینه های شغلی مختلف مانند تولیدی ها و ... میتوانند تمامی بنادر کشور چین بار خود را توسط NTiran