لیست کالا های ممنوعه

لیست کالاهای که ورود و خروج آن ممنوع میباشد و امکان ارسال و دریافت آن وجود ندارد