علی پی چیست Alipay ؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text] علی پی چست Alipay از کجا شروع شد ؟ در سال 2003، Taobao اولین سرویس Alipay را راه اندازی کرد. پرداخت Alipay PBOC، بانک مرکزی چین، مقررات صدور مجوز را در ماه ژوئن سال 2010 برای ارائه دهندگان پرداخت شخص ثالث صادر کرد. به همین دلیل، Alipay، که نیمی از بازار پرداخت آنلاین بانکداری غیر