افتتاح حساب و صدور دسته چک:

صدا و سیما/ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: افتتاح حساب،

صدور و تمدید دسته چک، پرداخت اقساط و دریافت وام الکترونیکی می‌شود.

افتتاح حساب و صدور دسته چک، الکترونیکی می‌شودآقای محمد جواد آذری جهرمی

در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به دستور راهبردی

رئیس جمهور به وزارت خانه‌ها برای الکترونیکی شدن خدماتشان در مدت یک ماه،
افزود: یکی از مهمترین این دستورات به نظام بانکی و به وزارت اقتصاد و
بانک مرکزی داده شده است، تا فرآیند مراجعات حضوری برای افتتاح حساب،
صدور و تمدید دسته چک، پرداخت اقساط و دریافت وام را مجازی کنند.

این مثل قانون پولشویی در جا‌هایی حتما باید مراجعات حضوری باشد و

نسخ کاغذی تحویل داده شود که با استفاده ظرفیت قانون برنامه ششم

توسعه در بند‌های ج ماده ۶۷ این مسایل قابل حل است.

آقای آذری جهرمی افزود: رئیس جمهور به کمیته اقتصادی

دولت دستور داد که این مسئله هر چه سریعتر حل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه اعتبارسنجی مدارک تحصیلی در

سیستم آموزش عالی را گام مهم دیگر در دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت:
در انتخابات مجلس اخیر دیدیم که به رغم این که در یک رقابت انتخاباتی فرد انتخاب شد،
اما بعد مدرک تحصیلی اش مورد شبهه قرار گرفت و رد شد.

وی افزود: اگر این سامانه بود، قطعا این اتفاق نمی‌افتاد.

آقای آذری جهرمی همچنین گفت: وزارت علوم، مسئول راه اندازی این سامانه است،

اما دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه‌ها هم باید زیرساخت‌های آن را آماده کنند.

وزیر ارتباطات افزود: نیروی انتظامی اقدامات خوبی در الکترونیکی کردن در

حوزه معافیت خدمت، گواهینامه رانندگی، خودرو، گذرنامه و

سوء پیشینه انجام داده است که باید آن را وارد فرآیند دولت الکترونیک کنند.

وی تصریح کرد: وزیر کشور مامور شد تا با همکاری ویژه

ناجا این فرآیند را وارد چرخه دولت الکترونیک کند.

آقای آذری جهرمی گفت: نتایج دستورات ۱۰ گانه رئیس جمهور برای

الکترونیکی شدن خدمات، هر یکشنبه و چهارشنبه در دولت عرضه می‌شود.

منبع خبر

افتتاح حساب و صدور دسته چک افتتاح حساب و صدور دسته چک