افت 44 درصدی صادرات

فارس/ جزئیات حجم تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد صادرات کشور

با افت 44 درصدی به دلیل کرونا و بسته شدن مرزها روبرو بوده است.

با این وجود، 700 میلیون دلار بنزین در این دوره زمانی صادر شده است.

آمارهای گمرک از حجم تجارت خارجی 3 ماهه سال 99 نشان می‌دهد

که صادرات در این مدت به نسبت سه ماهه 98 به لحاظ ارزش 44 درصد و

به لحاظ وزنی 45 درصد کاهش یافته و به رقم 6 میلیارد و 364 میلیون دلار رسیده است.

اقدام عمده صادراتی شامل:

1- بنزین به ارزش 689 میلیون دلار و سهم ارزشی حدود 11 درصد،

2- گاز طبیعی 367 میلیون دلار و سهم ارزشی 5.77 درصد،

3- پروپان مایع شده به ارزش 265 میلیون دلار و سهم ارزشی 41.16 درصد،

4-پلی اتیلن به ارزش 241 میلیون دلار به سهم ارزشی 3.79 درصد

5-سایر روغن‌های سبک و فرآوردهها بجز بنزین به ارزش 187 میلیون دلا به سهم ارزشی 2.93 درصد

افت 44 درصدی صادرات

کشورهای عمده صادراتی:

این کشورها به ترتیب چین، عراق، ‌امارات متحده عربی،

افغانستان، ترکیه و سایر کشورهای هستند.

در جدول فوق میزان کاهش صادرات به لحاظ ارزش و حجم درج شده است.

اقلام عمده وارداتی:

1-ذرت دامی به ارزش 588 میلیون دلار و سهم ارزشی 7.72 درصد

2- سایر مخلوط‌های گندم به ارزش 537 میلیون دلار به سهم ارزشی 7.05 درصد

3- گوشی تلفن همراه به ارزش 358 میلیون دلار و سهم ارزشی 4.7 درصد

4- برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده به ارزش 205 میلیون دلار به سهم ارزشی 2.69 درصد

5- لوبیای سویا به ارزش 170 میلیون دلار و سهم ارزشی 2.23 درصد

افت 44 درصدی صادرات

کشورهای عمده وارداتی:

 به ترتیب شامل کشورهای چین، امارات متحده عربی،

ترکیه، هند، فدراسیون روسیه و سایر کشورها می‌شود.

منبع خبر

افت 44 درصدی صادرات افت 44 درصدی صادرات