New soybean in China سویای جدید در چین

سویای جدید که به تازگی در کشور چین فرآوری شده است

می تواند این کشور را در زمینه ی سویا متکی به خود کند.

نام این گیاه Henong-71 می باشد که می تواند کاهش واردات سویا از دیگر کشورها را جبران کند.

گونه ی ترکیبی جدید از سویا می تواند به چین کمک کند تا

هزینه های واردات خود را تا حد چشمگیری کاهش دهد.

خصوصیات سویای جدید

سویای جدید در منطقه ی خود مختار سین کیانگ اویگور،در غرب چین، تولید شده است.

دانشمندان شمال شرقی این کشور گونه ی ترکیبی ای ایجاد کرده اند؛

که در مقابل تغییرات آب و هوایی مقاوم تر و رشد بیشتری دارد.

طبق گفته ی وزارت علوم و فناوری،بذرهای Henong-71 در هفته ی گذشته،تقریباً چهار برابر بیشتر از میانگین تولید محصول سویا را تولید کرده اند.

تغییرات واردات کشور چین در ماه های گذشته،بزرگترین مصرف کننده ی سویا در جهان را وادار کرد که تا از کشور های دیگری خریداری کند و باعث ضرر هنگفتی شد.

در بیش از 80 درصد از مزارع سویا در سراسر جهان در حال حاضر از گونه های اصلاح شده ژنتیکی (GM) استفاده می شود؛

که باعث افزایش مقاومت در برابر سم ها می شود.

در کشور چین استفاده از این ماده ممنوع است؛

بنابراین محققان شمال شرقی این کشور و اگروکولوژی در چانگچون مجبور بودند؛

روشهای جایگزینی برای افزایش بازده و کاهش هزینه ها پیدا کنند.

تیم تحقیقاتی به سرپرستی پروفسور Guo Tai و Feng Xianzhong در این زمینه فعالیت می کردند.

این موسسه در بیانیه ای در روز یکشنبه گفت: “این گونه ی جدید دارای عملکرد بالا،،پایدار،دارای پتانسیل تولید زیاد و سازگار با تغییرات محیط زیست می باشد.”

محققان اعلام کرده اند که این تحقیقات از دولت حمایت جدی دریافت کرده است،

زیرا که هدف آن ها کاهش وابستگی کشور به واردات سویا می باشد.