Iran – China train قطار ایران و چین

حمل و نقل ریلی کالا بین ایران و چین سه برابر سریعتر از حمل و نقل متداول از طریق دریا است.
ورود قطارهای باری به تهران تقریباً بین 14 تا 15 روز زمان خواهد برد.
اولین قطاری که از مسیری طولانی از چین به ایران سفر کرده است،از استان ژجیانگ،شهر ایوو،در 31 ژانویه 2016،
10،399 کیلومتر را با عبور از قزاقستان و ترکمنستان طی کرده و پس از 14 روز به ایستگاه مرزی اینجبورون رسیده است.
تجارت ایران و چین از طریق انواع مختلفی از روش های حمل و نقل انجام می شود،
که حجم قابل توجهی ار آن،از طریق دریا انجام می شود.
حمل و نقل دریایی در نگاه اول در مقایسه با سایر روش های حمل و نقل ارزان تر است.

هزینه های دیگری نیز قبل از اتمام مراحل وجود دارد،مانند:هزینه ی تخلیه کشتی ها،هزینه ی انبار،هزینه ی بارگیری کشتی ها و بارگیری در کامیون ها یا قطارها و غیره.

در مورد ایران و چین،حمل و نقل دریایی کالا بین 45 تا 50 روز طول می کشد.

حمل و نقل ریلی دیگر به این سختی نمی باشد.

قطار از ایستگاهی در چین حرکت می کند و کالاها را در ایران تحویل می دهد؛

و مدت زمان تحویل توسط یک سوم کاهش می یابد.

به این معنی است که کالاها می توانند در زمانی کوتاهتر وارد زنجیره ی تولید شوند.

سرویس جدید حمل و نقل ریلی توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است.

در نظر گرفته شده است که علاوه بر سفر های هر ماهه قطار باری از چین به ایران،

این خط به ترانزیتی بین دو منطقه تبدیل شده و در نهایت به اروپا محدود شود.

این هدف به تهران کمک می کند تا به مرکزی ترانزیتی بین دو منطقه تبدیل شود.

همچنین برنامه ی گسترده ای برای توسعه ی حمل و نقل ریلی ایران و چین و

کلیه ی راه آهن ها از جمله مسیر 926کیلومتری از تهران به شهر شرقی مشهد،در مسیر جاده ی ابریشم تا سال 2025 در نظر گرفته شده است.