بله . ما در شهر دبی . گوانگژو و ایوو کشور چین انبار فعال داریم و امکان جمع آوری بار وجود دارید .