نحوه فروش بیشتر (فصل سوم) | How to sell more

نحوه فروش بیشتر (فصل سوم) (فصل سوم) :صحبت کردن با مشتریان 1. ایجاد رابطه ای گرم در جهت فروش : آغاز قرار ملاقات‌های فروش با برخی از "صحبت های کوچک" که مستقیماً با سرویس شما ارتباطی ندارد را در نظر بگیرید. انجام کار با افراد غریبه برای مردم کاملا دشوار است بنابراین توسعه یک گزارش و تفاهم متقابل می تواند به شما در پیشرفت مکالمه و کسب اطلاعات بیشتر