Irrigation technology in China فناوری آبیاری در چین

دانشمندان چینی در زمینه ی فناوری آبیاری در جهان شناخته شده اند،

این فناوری از جهت صرفه جویی در مصرف آب اهمیت بسیاری دارد.

فناوری آبیاری جدیدی که توسط دانشمندان چینی طراحی و ساخته شده است؛

می تواند میزان مصرف آب کشاورزان را به یک چهارم در مناطق خشک کشور کاهش دهد.

جایزه ی WatSave

این دستیابی بزرگ مخترعان چینی توانسته است

جایزه بین المللی در زمینه ی حفاظت از منابع آبی را بدست آورد.

Tian Fuqiang استادیار سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه که در این فناوری مشارکت داشته است،

اعلام کرده است که هدف آن ها توسعه و استفاده ی انبوه از فناوری تنظیم آب و نمک برای آبیاری قطره ای در منطقه ی سین کیانگ چین می باشد.

جایزه ی فناوری WatSave در بالی،اندونزی در 4 سپتامبر به وی از طرف كمسیون بین المللی

(ICID) برای بهترین فناوری صرفه جویی در مصرف آّب امسال اهدا شد.

Gao Lihui مدیر اداری کمیته ی ملی در زمینه آبیاری و زهکشی چین در پکن گفت:

این جایزه برای به رسمیت شناختن بخش قابل توجهی ار پیشرفت فنی تیم تحقیقاتی در زمینه ی حفظ آب می باشد.

این هفتمین باری است که دانشمندان چینی در دو دهه گذشته،این جایزه را از آن خود کرده اند.

این فناوری چینی از سال 2011 برای آبیاری بیش از 20،000 هکتار (49.400 هکتار) مزارع پنبه(که محصولی بسیار پر آب است)در سین کیانگ استفاده شده است.

طبق گفته ی محققان،در مصرف بیش از 500 میلیون تن آب در مزارع صرفه جویی صورت گرفته است.

براساس ICID،این ماده می تواند مصرف آب را به میزان 25٪ کاهش دهد و

تولید محصولات کشاورزی مانند پنبه را تقریباً 20٪ در مقایسه با سیستم های آبیاری که در حال حاضر در مناطق آب و هوایی گرم و خشک استفاده می شود،افزایش دهد.

این فناوری از یک مدل ریاضی پیروری می کند که به گفته تیم تیان می تواند

حرکت نمک و آب را در انواع مختلفی از خاک شبیه سازی و پیش بینی کند.