ارز مسافرتی ۱۱۸۰۰ تومان قیمت خورد

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ارز مسافرتی ۱۱۸۰۰ تومان قیمت خورد هر یورو امروز برای مسافران خارج از کشور حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان توسط بانک های عامل فروش ارز مسافرتی فروخته می شود. مسافران خارج از کشوری که اسناد و مدارک خواسته شده را به شعب بانک های عامل ارائه کنند می توانند برای کشورهای همسایه و