دستگاه تولید ماسک یکبار مصرف

دستگاه تولید ماسک یکبار مصرف شرح دستگاه تولید ماسک یکبار مصرف : 1. دستگاه خودکار تولید ماسک صورت عمدتا برای شکل گیری خودکار ماسک های تخت استفاده می شود. 2. تمام رول پارچه پس از باز کردن توسط غلتک هدایت می شود. پارچه به طور کامل توسط رول کامل نوار پرتو بینی جمع می شود